Skip to content

De LAG (Local Action Group) van de Apennijnen van Bologna is een consortium met beperkte aansprakelijkheid dat op 20 december 2002 is opgericht voor de uitvoering van het plaatselijke actieplan (PAL) LEADER, dat staat voor Liaison Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale (verbinding tussen acties voor de ontwikkeling van de plattelandseconomie) en dat functioneert in het kader van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Het thema is in de eerste plaats “Duurzaam toerisme” en, in samenhang daarmee, “Ontwikkeling en innovatie van lokale productieketens en -systemen (agrovoeding, bosbouw, ambacht en industrie)”.

Het doel van LAG is het versterken van de capaciteit van lokale actoren om acties te op te zetten en uit te voeren, inclusief het stimuleren van vaardigheden op het gebied van projectbeheer; het opstellen en publiceren van oproepen tot het indienen van voorstellen of een permanente oproep tot het indienen van projecten, inclusief de vaststelling van selectiecriteria; het ontvangen en evalueren van steunaanvragen.

De beginselen van participatieve lokale ontwikkeling:

De term “participatieve lokale ontwikkeling” wordt door de Europese Commissie gebruikt om een aanpak te beschrijven die het traditionele ontwikkelingsbeleid “top down” (van boven naar beneden) radicaal omkeert door de introductie van de “bottom-up” (van beneden naar boven). Bij CLLD is het rechtstreeks het gebied dat een lokaal partnerschap vormt en dat een geïntegreerde ontwikkelingsstrategie opstelt en uitvoert. De strategie is ontworpen om voort te bouwen op de sociale, ecologische en economische sterke punten, de troeven van de gemeenschap, in plaats van enkel de compensatie van problemen.

Website
Chat met ons op WhatsApp Contacteer ons via WhatsApp